gminne Jednostki organizacyjne


wydatki na administrację
publiczną w 2020 r.

3 409 256

+10,99%

do roku 2019urząd Gminy Wielowieś
Dokumenty regulujące pracę Gminy i Urzędu


Statut Gminy Wielowieś

Statut przyjęty uchwałą Nr III-18/02 Rady Gminy Wielowieś z dnia 20 grudnia 2002 r., zmieniona uchwałą Nr X/86/2019 Rady Gminy Wielowieś z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Wielowieś. W 2020 roku ogłoszono treść jednolitą statutu.

W 2020 r. Rada Gminy nie dokonywała zmian w treści Statutu Gminy Wielowieś.


regulamin organizacyjny urzędu Gminy

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Wielowieś przyjęty zarządzeniem Nr 165/2019 z dnia 4 listopada 2019 r., zmieniony:

  • zarządzeniem Nr 187/2020 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 20 października 2020 r., w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wielowieś;

  • zarządzeniem Nr 36/2021 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 9 lutego 2021 r., w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wielowieś.


regulamin pracy urzędu gminy

Regulamin Pracy Urzędu Gminy Wielowieś przyjęty zarządzeniem Nr 2/2009 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 27 stycznia 2009 r. , zmieniony:

  • zarządzeniem Nr 170/16 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Wielowieś;

  • zarządzeniem Nr 263/17 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Wielowieś.

W 2020 r. Wójt Gminy Wielowieś dokonał zmian w treści Regulaminu Pracy Urzędu Gminy zarządzeniem Nr 171/2020 z dnia 29 września 2020 r.


zatrudnienie w urzędzie gminy wielowieś w 2020 r.


W 2020 r. w Urzędzie Gminy Wielowieś zatrudniano 27 pracowników, z czego 89% pracowników zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy. W stosunku do stanu na koniec 2019 r. zatrudnienie zmniejszyło się o 1 pracownika. Przyczyną zwolnień było przejście pracowników na emeryturę.Jednostki organizacyjne gminy
Zespół szkolno-przedszkolny w Wielowsi

Zespół szkolno-przedszkolny w wielowsi


Wielowieś ul. Szkolna 12, Szkolna 12a, Zamkowa 24


Dyrektor: Joanna Kaczmarek

Zatrudnienie w 2020 r.: 43 pracowników


Zespół szkolno-przedszkolny w Świbiu

Zespół szkolno-przedszkolny w świbiu


Świbie ul. Szkolna 2


Dyrektor: Krystyna Kalinowska

Zatrudnienie w 2020 r.: 24 pracowników


Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi

ośrodek pomocy społecznej


Wielowieś ul. Główna 1


Kierownik: Małgorzata Helisz

Zatrudnienie w 2020 r.: 10 pracowników


Zespół Obsługi Placówek w Wielowsi

zespół obsługi placówek


Wielowieś ul. Główna 1


Dyrektor: Grzegorz Nowak

Zatrudnienie w 2020 r.: 9 pracowników


Gminna Biblioteka Publiczna w Wielowsi

gminna biblioteka publiczna


Wielowieś ul. Główna 1


Dyrektor: Sylwia Bulanda

Zatrudnienie w 2020 r.: 6 pracowników


Budynek GOK

gminny ośrodek kultury


Wielowieś ul. Główna 47


Dyrektor: Kornelia Galbierz

Zatrudnienie w 2020 r.: 4 pracowników


Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś

zakład budżetowy gospodarki komunalnej i mieszkaniowej gminy wielowieś


Sieroty ul. Lipowa 14


Dyrektor: Kazimierz Pławszewski

Zatrudnienie w 2020 r.: 14 pracowników